FENERLEAKS

Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır!

Archive for Şubat 20th, 2012

TFF BAŞKAN ADAYLIĞI NEDİR, NASIL ADAY OLUNUR?

with one comment

Gün geçmesin ki birilerinin adı TFF Başkan adaylığı için geçmesin. TFF Başkan adaylığı bu kadar kolay mıdır? İsteyen herkes aday olabilir mi? Mesela ben canım çekti diye aday olabilir miyim? Ya da bu yazıyı okuyan sen adaylığını açıklayabilir misin?

Evet ve hayır…

Evet, zira TFF Statüsü madde 38-3’e aykırı bir durumunuz yoksa aday olmanız yolunda bir engel yoktur:

3. Başkanlığa aday olacak kişide aşağıdaki şartlar aranır:
a) 25 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Seçim tarihinden önceki beş yıl içerisinde, toplamda iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,
c) Temerrüt halinde, kesinleşmiş vergi ve sosyal sigorta prim borcu bulunmamak,
d) Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
e) Yukarıda sayılan yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm giymiş kişilerin cezaları  ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa bile Başkan olmaları mümkün değildir.
f) (29.06.2011 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) TFF üyesi olan ve profesyonel futbol liglerinde yer alan kulüplerde, başkanlık veya yönetim kurulu üyeliğinde bulunanların, seçimden önce TFF Başkanı seçildikten sonra derhal o görevlerinden istifa edeceklerine dair yazılı bir taahhütname vermeleri zorunludur.

Ancak bu şartlara haiz iseniz yine de Genel Kurul’a en geç yedi gün kala başvuru yapmanız gerekir. Madde 38-1:

1. Genel Kurulda Başkan adayı olmak isteyen kişi, ilgili Genel Kurul toplantısından en geç yedi (7) gün önce TFF Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak başvurmak zorundadır. Süresinde 24/42 başvuruda bulunan Başkan adayları Genel Kurul toplantısına altı (6) gün önceden başlamak üzere TFF’nin resmi internet sitesinde (www.tff.org) ilan edilir.

Hayır, zira Madde 38-2’ye göre:

2. Ayrıca başkan adayları, Genel Kurul toplantısında delegelerinin beşte birinin yazılı teklifini de Genel Kurul Divan Kurulu’na sunmak zorundadır. Ancak her delegenin bir başkan adayı gösterme hakkı vardır.

Aynı statünün 22-1 Maddesi’ne göre delegeler şöyledir:

Madde 22 Delegeler ve oylar
1. Genel Kurul, çağrı tarihindeki aşağıda belirtilen delegelerden oluşur:15/42
a) Türkiye Profesyonel futbol en üst ligindeki kulüplerin başkanları ile altı delege,
b) Türkiye Profesyonel birinci ligde yer alan kulüplerin başkanları ile bir delege,
c) Türkiye Profesyonel ikinci ligde yer alan kulüplerin başkanları,
d) Türkiye Profesyonel üçüncü ligde yer alan kulüplerin başkanları,
e) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu başkanı ile Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenecek dokuz delege,
f) (29.06.2011 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Profesyonel Futbolcular Derneği başkanı ile en fazla (A) Milli olmuş ve faal futbolculuğu bırakmış beş delege,
g) (29.06.2011 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği başkanı ile en uzun süre (A) Milli Takım teknik direktörlüğü yapmış beş delege,
h) (29.06.2011 tarihli Genel Kurul kararı ile değişik) Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği başkanı ile ön eleme müsabakaları hariç UEFA Şampiyonlar Ligi ya da bu lig öncesinde bu statüye denk organizasyonlarda en fazla müsabaka yönetmiş beş delege, (Başkan ve diğer beş delegenin de faal olmaması şarttır.)
i) Bünyesinde futbol dalı bulunan engelli spor federasyonlarının başkanları,
j) FIFA veya UEFA İcra Kurulu’nda görev yapmış kişiler,
k) FIFA veya UEFA komitelerinde fiilen en az on yıl görev alan kişiler,
l) Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığını asaleten yapmış kişiler.

Delege sayısı ise şöyle (303):

– Spor Toto Süper Lig: 126 delege (18 x 7)
– Bank Asya 1. Lig: 36 delege (18 x 2)
– Spor Toto 2. Lig: 34 delege
– Spor Toto 3. Lig: 57 delege
– Diğer: 50 delege

Yani adaylığınız için geçerli şartları sağlamanız haricinde 303 delegenin beşte biri, yani 61 kişinin yazılı teklifini Genel Kurul Divan Kurulu’na sunmanız gerekiyor. Dolayısı ile bendeniz TFF’ye adaylık başvurusu yapsam da, bahis konusu 61 kişiyi bulamayacağımdan pratikte bir faydası olmaz. Dolayısı ile her gün bir isim ortaya atan medyamız da durup bir düşünmeli. Zira teoride 303 / 61 gibi bir hesapla en çok dört aday olabiliyor. Pratikte bu bile imkansız.

Ben adaylığımı çekiyorum!

Written by kesinofsayt

20 Şubat 2012 at 00:31

TFF kategorisinde yayınlandı

Tagged with