FENERLEAKS

Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır!

DİSKALİFİYE?

leave a comment »

5 Nisan tarihinde oynanan Fenerbahçe Üniversal – Galatasaray maçında gerçekten de çok tatsız ve sevimsiz görüntüler vardı. Avrupa Şampiyonu bir takımın kutlaması böyle olmamalıydı. Böylesi taşkınlıklara -hangi taraftan gelirse gelsin- kesinlikle karşı olduğumuzu, bunun bir mazereti de olamayacağını belirtelim öncelikle. Sonra da aklımıza takılan konuya dönelim: bu tarz olaylar nedeniyle diskalifiye olunur mu?

TVF’nin Ceza Talimatı‘nda Men Cezası madde 14’te anlatılıyor:

YARIŞMADAN MEN CEZASI
Madde 14 – Teşekkülün veya kişinin yarışmalara katılmaktan men edilmesidir. Yarışmadan men cezası üçe ayrılır.
14.1. Tek Yarışmadan Men Cezası,
Teşekküllerin veya kişilerin 1 (bir) resmî yarışmadan men edilmesidir.
Resmî yarışmalarda, oyun disiplini veya cezayı gerektiren nitelikteki fiili nedeniyle oyundan çıkarılan kişi, o yarışmayı takip eden ilk resmî yarışmaya, kategorisi farklı olsa dahi katılamaz.

14.2. Sürekli Yarışmadan Men Cezası
Teşekküllerin veya kişilerin yirmi günden az ve üç yıldan çok olmamak üzere yarışmadan men edilmesidir.
14.2.1. Resmî Yarışma Adedi İle Men Cezası
Resmî Yarışma Adedi İle Men Cezası; üç ay ve daha az süreli yarışmadan men cezalarının resmî yarışma adedi ile ifade edilmesinden ibarettir.
Federasyon Ceza Kurulu, görevli olduğu konularda teşekküllere ve kişilere bu talimatın ilgili maddeleri uygulanmak suretiyle verdiği süreli yarışmadan men cezalarını, aşağıdaki esaslara göre yarışma adedi ile resmî yarışmadan men cezası olarak belirleyebilir.
14.2.1.1. On beş (1–14) güne kadar süreli yarışmadan men cezası bir resmî yarışmadan men,
14.2.1.2. Yirmi bir (1–20) güne kadar süreli yarışmadan men cezası iki resmî yarışmadan men,
14.2.1.3. Yirmi sekiz (1–27) güne kadar süreli yarışmadan men cezası üç resmî yarışmadan men,
14.2.1.4. Otuz beş (1–34) güne kadar süreli yarışmadan men cezası dört resmî yarışmadan men,
14.2.1.5. Kırk altı (1–45) güne kadar süreli yarışmadan men cezası beş resmî yarışmadan men,
14.2.1.6. Altmış (1–59) güne kadar süreli yarışmadan men cezası altı resmî yarışmadan men,
14.2.1.7. Yetmiş altı (1–75) güne kadar süreli yarışmadan men cezası altı resmî yarışmadan men,
14.2.1.8. Doksan bir (1–90) güne kadar süreli yarışmadan men cezası altı resmî yarışmadan men
cezasına çevrilebilir.

14.3. Temsilî Millî ve Milletlerarası Yarışmadan Men Cezası
Temsilî Millî ve Milletlerarası yarışmalardan çıkarılma hâlinde, Milletlerarası kurallar uygulanır. Ayrıca, gerek görülürse çıkarma nedeni olan suçun mahiyetine göre kişi, Federasyon tarafından hazırlanan evraklar ile Federasyon Ceza Kuruluna sevk edilir.

Madde 44 ise şunu söylüyor:

Saha Olayları – Çirkin ve Kötü Tezahürat – Takım Hâlinde Centilmenliğe Aykırı Hareketler

Madde 44 – Spor çalışma ve yarışmalarının yapıldığı saha ve tesisler ile bunların eklenti ve çevresinde, yarışma mahalline gidiş-geliş güzergâhlarında müsabakanın zamanında başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına engel veya duraklamasına sebep olan, güvenliği bozan, olay çıkaran, yanıcı, patlayıcı, yaralayıcı, madde kullanan veya bu maddeleri sahaya, tribünlere veya görevlilere atan, yaralama, yakıp yıkma, tahrip etme gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan kişiler üç aydan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Seyircisi, mensupları ve/veya sporcuları bu tür olaylara neden olan teşekküller en az iki müsabaka saha kapatma cezası veya en az iki resmî müsabakayı seyircisiz oynama cezası veya en çok iki resmî müsabakadan men cezalarından birisi ve/veya 20.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır.
Meydana gelen zarar tazmin ettirilir.

44.1. Müsabakanın yapıldığı saha ve tesislerde topluca ve devamlılık arz eden şekilde; teşekküllerin mensupları, taraftarları, kulüp başkan ve yöneticileri, teknik adam ve sporcuları tarafından Federasyon, Federasyon mensupları, hakemler, müsabakada görev yapan diğer kişiler, seyirciler ve rakip takım veya takımlar aleyhinde söz veya hakaretlerle kişilik haklarına, ailevi veya manevi değerlere yönelik aşağılayıcı, provokatif, ırkçı veya taciz edici şekilde kötü ve çirkin tezahüratta bulunulması halinde sorumlu teşekküllere Ceza Kurulunca hükmedilecek cezai müeyyideler ve hak mahrumiyetlerinin yanı sıra Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda para cezası da verilebilir.
Kötü ve çirkin tezahüratın önlenmesine yönelik olarak Federasyon tarafından görevlendirilen kişilerce uyarı yaptırılması, ihlalin yapılan uyarılara rağmen devam etmesi, kötü ve çirkin tezahüratın yoğunluğu ve süresi dikkate alınarak Federasyonca uygulanacak para cezasıyla birlikte ilgili teşekküle saha kapatma veya seyircisiz oynatma cezası da verilebilir.
Bu suçları protokol tribününde veya basın-yayın-internet organları aracılığıyla işleyenlerin cezası bir misli artırılır.

Buraya kadar herhangi bir men cezası yok. Ancak;

Yarışmanın Devamına Engel Olmak

Madde 46 – Her ne suretle olursa olsun, yarışmanın başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına engel olanlar altı aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 20.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Teşekküller ise voleybol branşına mahsus olmak üzere bir aydan üç aya kadar yarışmalardan men ve/veya 50.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Teşekküle verilen cezanın yerine resmî yarışma adedi ile men cezası uygulanabilir.

denilerek, ancak yine de “neye dayanarak” bu cezanın uygulanacağı açık bırakılmış.

Daha sonra talimatta değişikliğe gidilmiş. 14 madde şöyle düzenlenmiş:

Madde 14 Teşekkülün veya kişinin yarışmalara katılmaktan men edilmesidir. Yarışmadan men cezası üçe ayrılır.”

14.1. Teşekküllerin veya kişilerin 1 (bir) resmî yarışmadan men edilmesidir.
Resmî yarışmalarda, oyun disiplini veya cezayı gerektiren nitelikteki fiili nedeniyle oyundan çıkarılan kişi, o yarışmayı takip eden ilk resmî yarışmaya, kategorisi farklı olsa dahi katılamaz.”

14.2. Teşekküllerin veya kişilerin yirmi günden az ve üç yıldan çok olmamak üzere yarışmadan men edilmesidir.”

14.2.1. Resmî Yarışma Adedi İle Men Cezası; üç ay ve daha az süreli yarışmadan men cezalarının resmî yarışma adedi ile ifade edilmesinden ibarettir.
Federasyon Ceza Kurulu, görevli olduğu konularda teşekküllere ve kişilere bu talimatın ilgili maddeleri uygulanmak suretiyle verdiği süreli yarışmadan men cezalarını, aşağıdaki esaslara göre yarışma adedi ile resmî yarışmadan men cezası olarak belirleyebilir.”

Bir başka değişiklik de 44, 45 ve 46. maddelerde yapılmış:

MADDE 17- Aynı Talimatın 44. maddesi  başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Saha Olayları – Çirkin ve Kötü Tezahürat – Takım Hâlinde Centilmenliğe Aykırı Hareketler”

“44. Spor çalışma ve yarışmalarının yapıldığı saha ve tesisler ile bunların eklenti ve çevresinde, yarışma mahalline gidiş-geliş güzergâhlarında müsabakanın zamanında başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına engel veya duraklamasına sebep olan, güvenliği bozan, olay çıkaran, yanıcı, patlayıcı, yaralayıcı, madde kullanan veya bu maddeleri sahaya, tribünlere veya görevlilere atan, yaralama, yakıp yıkma, tahrip etme gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan kişiler üç aydan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Seyircisi, mensupları ve/veya sporcuları bu tür olaylara neden olan teşekküller en az iki müsabaka saha kapatma cezası veya en az iki resmî müsabakayı seyircisiz oynama cezası veya en çok iki resmî müsabakadan men cezalarından birisi ve/veya 20.000.-TL’ye  kadar para cezası ile cezalandırılır.
Meydana gelen zarar tazmin ettirilir.”

44.1. Müsabakanın yapıldığı saha ve tesislerde topluca ve devamlılık arz eden şekilde; teşekküllerin mensupları, taraftarları, kulüp başkan ve yöneticileri, teknik adam ve sporcuları tarafından Federasyon, Federasyon mensupları, hakemler, müsabakada görev yapan diğer kişiler, seyirciler ve rakip takım veya takımlar aleyhinde söz veya hakaretlerle kişilik haklarına, ailevi veya manevi değerlere yönelik aşağılayıcı, provokatif, ırkçı veya taciz edici şekilde kötü ve çirkin tezahüratta bulunulması halinde sorumlu teşekküllere Ceza Kurulunca hükmedilecek cezai müeyyideler ve hak mahrumiyetlerinin yanı sıra Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda para cezası da verilebilir.
Kötü ve çirkin tezahüratın önlenmesine yönelik olarak Federasyon tarafından görevlendirilen kişilerce uyarı yaptırılması, ihlalin yapılan uyarılara rağmen devam etmesi, kötü ve çirkin tezahüratın yoğunluğu ve süresi dikkate alınarak Federasyonca uygulanacak para cezasıyla birlikte ilgili teşekküle saha kapatma veya seyircisiz oynatma cezası da verilebilir.
Bu suçları protokol tribününde veya basın-yayın-internet organları aracılığıyla işleyenlerin cezası bir misli artırılır.

44.2. Voleybol müsabakalarının yapıldığı alanlar çevresinde bilet satışı için ayrılmış yerler ile Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından uygun görülen yerler ve Federasyon görevlileri veya Federasyonun bilet satışı/dağıtımı için yazılı yetki verdiği kişiler/kurumlar/firmalar dışında bilet satışı yapılamaz.
Voleybol müsabakalarında, her ne surette olursa olsun, toplu veya organize biçimde bedelsiz, rayiç bedelin altında veya üstünde, müsabaka biletinin temini, dağıtımı, bilette yazılı bedelin üstünde veya altında satılması yasaktır.
Toplu bilet alınarak taraftara bedelsiz dağıtılması bu yasak kapsamına girer ve suçu işlediği tespit edilen kişi en az 1 ay, en fazla 1 yıl hak mahrumiyeti ve/veya 20.000.- TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır.
Toplu bilet organizasyonu ile voleybol müsabakasına girdiği tespit edilen seyirciler salonda düzensizlik, kötü veya çirkin tezahürat, hakaret ve/veya şiddet suçu işledikleri takdirde bilet organizasyonunu yapan kulüp üyesinin cezası bir misli artırılır.”

MADDE 18- Aynı Talimatın 45. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yarışma sırasında veya dışında sporcu veya seyircileri rakip sporcular, yöneticiler, taraftarlar veya yarışmayı yönetenler aleyhine tahrik suretiyle suça teşvik eden kişi, üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 20.000.-TL’ye  kadar para cezası ile cezalandırılır.
Bu suçları protokol tribününde veya basın-yayın-internet organları aracılığıyla işleyenlerin cezası bir misli artırılır.”

MADDE 19- Aynı Talimatın 46. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her ne suretle olursa olsun, yarışmanın başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına engel olanlar altı aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya 20.000.-TL’ye  kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Teşekküller ise voleybol branşına mahsus olmak üzere bir aydan üç aya kadar yarışmalardan men ve/veya 50.000.-TL’ye  kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Teşekküle verilen cezanın yerine resmî yarışma adedi ile men cezası uygulanabilir.”

Yani bir şekilde men cezası uygulamasının önü açılmış. Ancak para cezası / saha kapatma / seyircisiz oynama / men cezası sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor meçhul. TVF’nin keyfe keder bir uygulama yapması her zaman mümkün. Fenerbahçe’den pek de hoşlanmadığını her uygulaması ile belli eden TVF Başkanı Erol Ünal Karabıyık’ın Sarı Melekler’in Avrupa Şampiyonluğu’nu bir “men” ile ödüllendirmesi çok şaşırtıcı olmaz. Ancak Avrupa kamuoyunda bunun altından nasıl kalkarlar orası aynen talimat gibi meçhul!

Reklamlar

Written by kesinofsayt

06 Nisan 2012 16:39

Fenerbahçe kategorisinde yayınlandı

Tagged with , , ,

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: